ว่าที่ ร.ต.ท.หญิงผุสดี ก่อเจดี

ตำแหน่ง: อาจารย์

ระดับการศึกษา/วุฒิการศึกษา:
    • ปริญาโท / 14

ความเชี่ยวชาญ:

จำนวนปีที่เชี่ยวชาญ: 0 ปี

ความเชี่ยวชาญอื่น:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ:

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญอื่น:

โทรศัพท์:

อีเมล์: