ภาพกิจกรรม การไปศึกษาดูงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

25 พฤษภาคม 2556  โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 

ภาพกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน

ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์


ภาพการไปศึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ ร ศ.นพ.สม ศักดิ์ เทียมเก่า หัวหน้าทีม Stroke ของโรงพยาบาลศรีนคริทร์ บรรยายสรุป ภาพรวมของการดำเนินการ

354239623716

 

ภาพคณะทำงาน stroke ของ วพบ.สระบุรี กับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

354229186028
ภาพการบรรยายสรุปของหัวหน้า stroke unit ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

354231315479

 

ภาพรวมของ stroke unit ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

941128 555158464527226 1966876607 n

 

ภาพรับมอบของขวัญที่ระลึกจากหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

354237158526

ภาพประกอบงานกิจกรรม